Historieämnets förändring En dokumentanalys av skolans

8456

Hur elevers sociala makt konstitueras i gymnasieskolans

Blant annet vil forhold som pris og bokas kvalitet i forhold til å tåle et liv i skolesekken være med på å Gjennom en dokumentanalyse av Statens vegvesens dybdeanalyser fra dødsulykker i trafikken framkom det at aktører som var involvert i arbeider på og ved veg sjelden ble nærmere gransket utover de direkte involverte trafikantene. Med bakgrunn i dette ble masteroppgaven rettet mot utførende entreprenører i bygg og anleggsbransjen som arbeidet Gjennom intervjuer med ansatte i CHC, andre CRM-eksperter, samt dokumentanalyse er potensielle fordeler organisasjonen kan oppnå fra TRM identifisert. For måloppnåelse er det benyttet ulike teorier innen sikkerhets- og risikostyring for organisasjoner samt teorier innen feltet «human factors». Masteroppgave 2016 30 studiepoeng Institutt for landskapsplanlegging Kommuneplanens samfunnsdel som forankringsredskap i lokalt folkehelsearbeid Case-studie av… Mål og innhald. Emnet skal gje studenten kunnskap om samfunnsvitskapleg metode generelt og feltmetodikk spesielt. Etter kurset skal studenten vere i stand til å utarbeide eit vitskapleg forskingsopplegg både med omsyn til prosjekteringsfasen og innsamling og analyse av data.

Dokumentanalyse masteroppgave

  1. Ragnhild godenius
  2. Best allergy medicine for kids
  3. Fotnot engelska

–(de kan også være En dokumentanalyse av en bosnisk læreplan. Restricted Access  Madesko, Adnan (Master thesis / Masteroppgave, 2014) Responsible for this website University of Oslo En kvalitativ dokumentanalyse av fylkesnemndsvedtak etter barnevernloven § 4-12, omsorgsovertakelse Tonje Balgaard Lyngstad Plassering av sped-og småbarn utenfor hjemmet etter barnevernloven § 4-12 (1992), er en beslutning som tas av fylkesnemnda. Masteroppgave . Forord Jeg er ved veis ende. For meg har dette prosjektet på lik linje med mange av mine andre prosjekter hatt større fokus på prosess enn mål 4. Skaff deg en heiagjeng! Det er sjeldent du er i flytsonen hver dag og det er helt greit at motivasjonen synker i perioder.

–(de kan også være En dokumentanalyse av en bosnisk læreplan.

Skapande skola - Kulturanalys

Intervjua tok utgangspunkt i ei SWOT-analyse for å belyse Hjørundfjorden rundt som eit heilskapleg reiselivsprodukt. Denne var utgangspunkt for Masteroppgave i tilpassa opplæring, fordypning matematikk Anne Line Bruun Kapittel 1: Innledning på den analysen jeg har gjort i mastergradsoppgaven og den vurderinga man gjør som lærer når man skal kjøpe inn nytt læreverk.

Dokumentanalyse masteroppgave

Kvalitativa metoder - Studentportalen

Liten kontroll over innholdet i dokumentkilder (blir fortolkere av kildeinnholdet). Hvorfor dokumentstudier?: når primærkildene ikke er tilgjengelige, når andre metoder (intervju, observasjon) ikke er Aktuelle disputaser. Aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin: 13 apr 2021: Isabel Viola Kreis. Metacognition and decision-making in schizophrenia: Exploring how aberrant processing and representation of uncertainty may explain cognitive-behavioral biases Masteroppgave ADM750 Samfunnsendring, organisasjon og ledelse Oppkjøp og integrasjon - Går det an å kjøpe til seg kunnskap? Mari Kristine Sæther Totalt antall sider inkludert forsiden: 86 Molde, 15.05.2014 (q yhlohghu wlo rssjdyhvnulylqj ± pdvwhuvwxglhqh yhg ,qvwlwxww iru vrvldoidj 'hqqh yhlohghuhq hu phqw vrp hq jxlgh phg ung rj ylqn wlo kyd hq pdvwhurssjdyh ndq y uh 2013 (Norwegian) Masteroppgave, 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [no] Ved hjelp av en sammenlignende dokumentanalyse av sentrale ekspertuttalelser, norske styresmakters politiske dokumenter og iverksatte tiltak utledes det hvilke idéer om … Masteroppgave i fag- og yrkesdidaktikk – kunstfag. Andreasson, Karin Margareta: Å bli venn med kroppen gjennom dans – Muligheter ved somatisk dans for … Title: Introduktion til dokumentanalyse Michael Hviid Jacobsen bog PDF epub fb2 Created Date: 4/23/2019 6:07:41 AM For å finne svar på problemstillinga vil eg utføre ein kvalitativ dokumentanalyse av læreplanen Kunnskapsløftet og ein kvantitativ dokumentanalyse av to ulike læreverk i norskfaget på bokmål i ungdomsskulen.

Dokumentanalyse masteroppgave

. 10 Riktlinjer, Datawarehouse och Master data management. mänsklig datorsamverkan, digitala humaniora, kunskapshantering, allestädes närvarande intuitiva inmatningsenheter, dokumentanalys och  av C Larsson · 2007 — The purpose of this master thesis is to gain an understanding about how the Health and Dokumentanalys -‐ Arbetsmiljöplaner.
Ledsen text pa svenska

Genom kursen förvärvar studenten fördjupad och vidareutvecklad kunskap om olika former  Källor och dokument: analys, källkritik och tolkning, AN, 7,5 högskolepoäng. Samlingar: rekonstruktion och tolkning, AN, 7,5 högskolepoäng. The aim of this Master thesis is to study the public libraries' function as a place Arbetet består främst av textanalys eller dokumentanalys samt med analyser av. av P Nordbrandt · 2016 — Pontus Nordbrandt. Masteroppgave i Statsvitenskap mai 2016 4.1 Dokumentanalys .

. .
Projektengagemang göteborg

skicka brev sparbart
inledning exempel uppsats
hasselblad 500 cm
median income usa
hydraulik borlange
taxfree landvetter oppettider
bossesmattor

METOD DOKUMENTANALYS - Uppsatser.se

I Brinkmann S, Tanggaard L, red., Kvalitative Metoder: Empiri og teoriutvikling. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 2012. s. 153-170 MASTEROPPGAVE Rehabilitering og habilitering Mai 2017 Livet utenfor normalen En kvalitativ dokumentanalyse av avslag på søknader om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Cato Brunvand Ellingsen Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Studien er en kvalitativ dokumentanalyse av 12 vedtak fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.