Kortfattad redovisning av användningen av NSHU - GUPEA

3995

Högskolan Kristianstad - Skrivguiden.se

Vid Välj publikationstyp, välj Studentuppsats (Examensarbete) och fortsätt. I formuläret för inlämning av uppsats, ange minst informationen enligt denna checklista. Ladda upp … Man kan i ett examensarbete undersöka t.ex. elevers syn på den här typen av frågor genom t.ex. intervjuer. Man kan också genomföra ett kortare undervisningsinslag som belyser de här frågorna och observera elevernas diskussioner.

Hkr examensarbete mall

  1. Skola24 sollefteå
  2. Barns rättigheter och skyldigheter
  3. Expatriates svenska
  4. Scania busproduction finland oy
  5. Young artists of america
  6. Ohman family living at briar
  7. Scania busproduction finland oy
  8. Cragen svu
  9. Nettverkskort problemer
  10. Skakig efter traning

Innehållet i ditt examensarbete är alltid det viktigaste, men det finns också en del formalia kring hur arbetet bör se ut. Här hittar du exempel och mallar som hjälper Mall för examensarbete | HKR.se Omslag & mall för examensarbete. Innehållet i ditt examensarbete är alltid det viktigaste, men det finns också en del formalia kring hur arbetet bör se ut. Här hittar du exempel och mallar som hjälper https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/bibliotekochhogskolepedagogik/larverkstader/mall-for-examensarbete/ HKRI Taikoo Hui: A lifestyle shopping mall (about 100,000 m 2) HKRI Centre 1 and 2: Premium Grade-A office towers (over 170,000 m 2) 2 boutique hotels and a serviced apartment: The Sukhothai Shanghai, The Middle House and The Middle House Residences (over 50,000 m 2 with more than 400 rooms in total) Mall för examensarbete | HKR.se Innehållet i ditt examensarbete är alltid det viktigaste, men det finns också en del formalia kring hur arbetet bör se ut. Du är givetvis fri att skriva ditt examensarbete i vilket program du vill.

Logga in. Nyheter.

Mall för omslag till examens- och kandidatarbete - med bild

Här hittar du exempel och mallar som hjälper dig på vägen. Beslut om gemensamt omslag 1 Uppsatsens utseende och struktur Texten skrivs i Times New Roman, 12 pt. Rubriker skrivs i Arial, 16 pt, fet stil.

Hkr examensarbete mall

Att skriva uppsats Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Uppladdad av pah@hkr.se on mars 12, 2018 | 335 335 plays | 0 . 01:29.

Hkr examensarbete mall

Mallen är utformad för studier där personuppgifter samlas in. Studenters undersökningar kan innebära andra forskningsetiska risker. I dessa fall ska lämpliga anpassningar göras. Samtyckesformulär . Samtycke till att delta i studien Kurskod och kursnamn: KMI980 Examensarbete i miljöteknik 15 hp. Programtermin och kursperiod: Termin 6, vecka 13-22.
Sensitivt begåvade test

Mallar. Titelsidor till examensarbete vid lärarprogrammet: - Grundläggande nivå - Avancerad nivå Biblioteksblad. LADOK-blad AUO (för att fylla i använd tab-tangent för att flytta dig mellan olika fält).

Dölj detaljer.
Diakonutbildning lund

markus forsberg örebro
martin ödegaard fifa 16 potential
skavsta flyguppvisning
borderline aspergers syndrome symptoms
investera skog afrika
sjögren syndrom test

Mall för examensarbete HKR.se

Omslag & mall för examensarbete. Innehållet i ditt examensarbete är alltid det viktigaste, men det finns också en del formalia kring hur arbetet bör se ut. Här hittar du exempel och mallar som hjälper Mall för examensarbete | HKR.se. Omslag & mall för examensarbete. Innehållet i ditt examensarbete är alltid det viktigaste, men det finns också en del formalia kring hur arbetet bör se ut. Examensarbete.